Etäpäivinä Hoivapajalla perehdytään syvällisemmin sosiaali- ja terveysalaan liittyviin teemoihin. Syvennämme osaamistamme muun muassa vanhuksiin ja kehitysvammaisiin liittyvissä asioissa. Tutustumme Suomen vanhuspolitiikkaan, kehitysvammaisten ihmisten elämään, erilaisiin asumismuotoihin, sairauksiin sekä moniin muihin asioihin. Tämän lisäksi pyrimme huolehtimaan omasta terveydestämme niin fyysisesti kuin psyykkisestikin erilaisten tehtävien ja pohdintojen avulla. Viikko-ohjelmaamme kuuluu työ- ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa.
 
Jos sinulla on toimiva nettiyhteys sekä älypuhelin tai tietokone, olet tervetullut osallistumaan toimintaamme.
 
Kokoamme tulevaisuudessa myös oman ryhmän tutkinnonosien suorittajista (sosiaali- ja terveysala sekä kasvatus- ja ohjausala).
 
--------------------

Hoivapajalla Sinulla on mahdollisuus

  • tutustua avustaviin hoiva-alan työtehtäviin ikäihmisten parissa
  • selkiyttää omia koulutus- ja työllistymistavoitteitasi
  • vahvistaa työelämätaitojasi
  • hankkia työkokemusta
  • tutustua hoiva-alan palveluntarjoajiin
Työtehtäviä ovat mm.: ulkoiluapu, saattamiset, asiointiapu, virikeohjaajan apuna toimiminen, siistiminen, vaatehuolto, seurustelu, ym.
 
Aiempaa kokemusta hoiva-alalta et tarvitse, aito kiinnostus alaa kohtaan riittää!

Pajajaksolta on lähdetty opiskelemaan lähihoitajan ammattitutkintoa, hoiva-avustajakoulutukseen ja koti-ja puhdistuspalvelujen perustutkintoa sekä laitoshuoltajan ammattitutkintoa jne. Kaupungin kotihoitoon sekä moniin palvelukeskuksiin on työllistytty mm. työkokeilun/ palkkatukityön kautta erilaisiin työtehtäviin.
 
Valmennuksessa otetaan huomioon valmentautujan yksilölliset tavoitteet. Kuntoutuminen ja oppiminen toteutuvat töitä tekemällä.
 
Sykkeen hoivapaja toimii yhteistyössä Tampereen kaupungin kotihoidon, Sointu Senioripalveluiden sekä Koivupirtin Säätiö.
 
Kuvituskuva: kukkaniittyä
 
Kuva hoivapajan kokoontumishuoneesta