*voimavarojen ja elämänhallintataitojen vahvistaminen*

Tampereen työvalmennussäätiö Syke toteuttaa matalan kynnyksen ryhmätoimintaa Oma Elämä 2- ryhmän muodossa. Kuntouttavan työtoiminnan Oma Elämä-ryhmätoiminta on tarkoitettu niille työttömille työnhakijoille, joilla on elämänhallinnan tai toimintakyvyn rajoitteita tai joiden kohdalla arvioidaan, että yksilölliset useana päivänä viikossa järjestettävät tavoitteellisemmat palvelut eivät ole oikea-aikaisia.

Ryhmän tavoitteena on tukea osallistujien osallisuutta sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sitä kautta myös edistää työllistymismahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Ryhmässä käsiteltäviä sisältöjä ovat mm.
  • arjenhallinta
  • kulttuuri
  • tutustumiskäynnit kuntouttavan työtoiminnan toimijoille
  • psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyvät asiat
  • omat vahvuudet ja kehittämiskohteet
  • matalan kynnyksen liikuntamuodot
  • motivaatio
  • tunne- ja vuorovaikutustaidot

Oma elämä 2 -ryhmä on rinnakkaisryhmä Oma elämä 1-ryhmän kanssa. Ryhmä toimii non-stop-periaatteella. Ryhmä kokoontuu torstaisin.

kalevankilta