*askel askeleelta kohti työelämää*

Tampereen työvalmennussäätiö Syke toteuttaa uuden kuntouttavan työtoiminnan Oma Elämä-ryhmän syys-/lokakuusta 2022 alkaen. Ryhmä on tarkoitettu tamperelaisille työttömille työnhakijoille, jotka ovat motivoituneita kartoittamaan omia työelämävalmiuksiaan, vahvuuksiaan, työnhakutaitojaan, digiosaamistaan sekä tutustumaan kokonaisvaltaisesti omaan itseensä. Ryhmätoiminnan jakson loppupuolella tarkoituksena on löytää jatkopolku palkkatuettuun työhön, työkokeiluun, avoimille työmarkkinoille, opiskeluun, työvoimakoulutukseen, kuntouttavaan työtoimintaan jne.

Ryhmässä käsiteltäviä sisältöjä ovat mm.

  • miten tehdä muutos omassa elämässä
  • sähköisten palveluiden käyttäminen
  • oman fyysisen työkunnon kartoittaminen ja vahvistaminen
  • tutustumiskäynnit oppilaitoksiin ja kuntouttavaa työtoimintaa tuottaviin tahoihin
  • työhakemusten tekeminen, CV:n tekeminen, erilaisiin työnhakukanaviin tutustuminen
  • työ- ja toimintakykyä ylläpitävää liikuntaa

Ryhmä toimii non-stop-periaatteella ohjelman ollessa 6kk kokonaisuus. Ryhmä kokoontuu torstaisin.