Tampereen työvalmennussäätiö Syke tarjoaa kokonaispalvelua, johon kuuluvat kuntouttava työtoiminta pajatoimintana sisältäen yksilövalmennuksen sekä työhönvalmennuksen. Kuntouttavaan työtoimintaan voi hakeutua Pirkanmaan hyvinvointialueen OMA-valmentajan kautta. Sykkeen kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille tamperelaisille työttömille työnhakijoille, joiden tavoitteena on edetä työhön tai koulutukseen tai muuhun työllistämistä edeltävään palveluun lähikuukausina palvelun aloittamisen jälkeen. Palvelun maksimikesto on yksi vuosi.

Syke järjestää kuntouttavaa työtoimintaa työpajoilla, joita ovat metalli- ja kiinteistönhuolto-, luova-, media-, IT- ja pelipaja. Pajatoiminnan lisäksi kuntouttava työtoiminta sisältää erilaisia kulttuuri-, liikunta- virkistystapahtumia sekä muuta kuntoutumista edistävää yksilö- ja ryhmämuotoista toimintaa.

Yksilövalmennuksella edistetään valmentautujan arjen taitoja sekä etsitään suuntaa kohti koulutusta tai työelämää. Tavoitteena on auttaa valmentautujaa tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Valmentautuja on aktiivisesti itse tekemässä päätöksiä ja valintoja, jotka tähtäävät hänen suunnitelmiensa toteutumiseen.
 
Työhönvalmennuksen tavoitteena on löytää yhdessä valmentautujan kanssa koulutus- ja työpolkuja kohti työmarkkinoita. Työhönvalmennusjakson aikana pyritään vahvistamaan valmentautujan itsetuntemusta sekä kehittämään valmentautujan työelämätaitoja ja työnhakutaitoja.
 
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalla henkilöllä on oikeus työmarkkinatukeen. Palvelu sisältää myös valmentautujalle kuntouttavan työtoiminnan ajalta yhden päivittäisen aterian sekä kahvin tai teen, päiväkohtaisen kulukorvauksen 9 euroa tai toimintarahan sekä osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset.
 
Tutustumiskäynti Sykkeelle (tiistaisin klo 12) varataan omavalmentajan toimesta Hellevi-järjestelmässä.
 

Kuinka asiakas pääsee mukaan palveluun?

Asiakas pääsee mukaan palveluun keskustelemalla Pirkanmaan hyvinvointialueen OMA-valmentajan kanssa, oman aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän kanssa, TE-toimistossa tai Ohjaamolla.

 
Kuntouttava työtoiminta on osa työllisyyspalveluiden suunnitelmallista palveluprosessia. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi.
 
Lisätietoa kuntouttavasta työtoiminnasta sekä lainsäädännöstä Kuntouttavan työtoiminnan käsikirjasta.