Osallisuutta vahvistava kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille työikäisille, joilla on toimintakyvyn rajoitteita ja jotka tarvitsevat tukea elämänhallinnassa. Asiakkaat ohjautuvat palveluun kaupungin aikuissosiaalityön osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen tiimin kautta (OSKU-tiimi).

Toiminnan tavoitteena on parantaa siihen osallistuvien elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle, koulutukseen siirtymiselle ja julkisiin työvoimapalveluihin osallistumiselle. Toiminta korostaa asiakkaan vahvuuksia, mahdollisuuksia ja tavoitteita. Toiminnan tarkoituksena on myös toimintakyvyn ylläpitäminen, vahvistaminen ja kartoittaminen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistuminen sekä kuntoutumisen tukeminen.

Osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan sisältö on esimerkiksi työtoimintaa pajalla, ryhmätoimintaa, tukea omien tavoitteiden saavuttamiseen, tukea ammatillisten suunnitelmien työstämiseen, vertaistukea, tutustumiskäyntejä, ohjausta liikuntaan ja hyvinvointiin sekä ohjausta tietotekniikkaan.

Sykkeessä palvelu toteutetaan työpajoilla (metalli- ja kiinteistönhuolto-, Kirjo-, media- tai it-pajalla) asiakkaan valinnan mukaisesti. Asiakas voi olla palvelussa 1-4 päivää viikossa ja 4-6 tuntia päivässä. Asiakas saa toimintapäivinä lounaan, kuukausilatauksen bussikorttiin ja asiakkaalla on mahdollisuus osallistua hyvinvointia tukevaan liikuntaan. 

Kuinka asiakas pääsee mukaan palveluun?

Asiakas pääsee mukaan palveluun keskustelemalla Pirkanmaan hyvinvointialueen OMA-valmentajan kanssa, oman aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän kanssa, TE-toimistossa tai Ohjaamolla.