Syke tarjoaa sosiaalisen kuntoutuksen palveluja sekä tamperelaisille että lähikuntien asiakkaille. Asiakkaat ohjautuvat sosiaalisen kuntoutuksen palveluun osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen tiimistä (OSKU-tiimi) sekä muista aikuissosiaalityön tiimeistä.
 
Sosiaaliseen kuntoutukseen ohjaudutaan sosiaalihuollon ammattihenkilön tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelua järjestetään työikäisille asiakkaille, jotka ovat työmarkkinoiden ulkopuolella (esim. sairauslomalla, kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä). Lisäksi palveluun voi osallistua myös asiakas, joka on työtön työnhakija, mutta jolla ei ole vielä edellytyksiä osallistua kuntouttavaan työtoimintaan. Palveluun voi osallistua määräaikaisesti myös opiskelija, joka ei ole opiskelukykyinen, taikka työkyvytön työsuhteessa oleva. Palveluilla tuetaan ja kohennetaan asiakkaiden edellytyksiä palata työhön/koulutukseen.
 
Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen, vahvistaminen ja kartoittaminen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen, raskaampien palveluiden tarpeen ehkäiseminen sekä yhteisöön/yhteiskuntaan kiinnittymisen tukeminen. Kuntoutus on vapaaehtoisuuteen perustuvaa tavoitteellista toimintaa, jonka sisältö ja kesto suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Kuntoutus tukee yhteiskunnallista osallisuutta vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalista vuorovaikutusta työvalmennuksen, yksilövalmennuksen ja ryhmävalmennuksen keinoin. Tarvittaessa autamme palveluihimme hakeutumisessa, mikäli asiakkaalla ei ole entuudestaan hoitotahoa, joka voisi auttaa.
 
Tamperelaisille asiakkaille palvelu sisältää lounaan, kahvi/teen ja kaupungin myöntämän kuukausilatauksen bussikorttiin.
 
Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet:
  • Elämänhallinnan vahvistuminen
  • Terveyden ja hyvinvoinnin koheneminen
  • Oman suunnan kirkastuminen
  • Työelämävalmiuksien kehittyminen
Tavoitteisiin pääsemisessä hyödynnetään erilaisia menetelmiä: toiminnallisuutta, elämyksellisyyttä, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyttä sekä vertaistukea.
 
Palvelu toteutetaan lähipalveluna Tampereen Nekalassa Ajokinkuja 6:ssa työpajoilla asiakkaan valitsemassa pajaympäristössä. Palvelun laajuus on 1-4 päivää viikossa neljän tunnin ajan aamu- tai päivävuorossa. Sopimukset tehdään 3 tai 6 kuukauden jaksoissa.
 
Tutustumiskäynnit Sykkeen sosiaaliseen kuntoutukseen järjestetään tiistaisin klo 10.00 Ajokinkuja 6:n A-talon aulassa. Tutustumisesta sovitaan pajan yksilövalmentajien kanssa. Yhteystiedot »
 
mandala