Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeen Programming Pelipaja on suunnattu peliohjelmoinnista, pelikulttuurista ja pelaamisesta kiinnostuneille kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Pajan sisältö koostuu mm. pelisuunnittelusta, peliohjelmoinnista, grafiikan tekemisestä ja videoeditoinnista.

Pajalla tutustutaan erilaisiin pelien tekemisessä käytettäviin ohjelmistoihin. Peliohjelmointi yksin tai ryhmässä voi johtaa pienimuotoisen pelin valmistumiseen (projektin hallinta, idea, käsikirjoitus, ulkoasu, äänimaailma ja toiminnallisuus). Pajalla on valmiudet myös 3D-mallinnukseen ja 3D-kappaleiden tulostukseen. Toiminnan sisältö mukautuu vastaamaan asiakkaan tarpeita ja osaamistasoa.   

Pajan päiväohjelmiin kuuluu ohjelmoinnin/pelaamisen lisäksi vaihtelevasti yhteispelaamista, liikuntaa, tutustumiskäyntejä ja yksilön kehittymiseen liittyvän materiaalin opiskelua esimerkiksi dokumenttien katsomista. Pajalla on mahdollisuus lautapelaamiseen. Pajalla käytetään viestintään ja projektinhallintaan tyypillisiä alustoja kuten Discord sekä muita pelimaailman ympäristöjä kuten Unity.

Pajatoiminnan lisäksi asiakkaat osallistuvat yksilövalmennukseen, jossa keskitytään elämänhallinnan parantamiseen, opiskelumahdollisuuksien kartoittamiseen ja työelämävalmiuden parantamiseen.

Programming pelipaja toteutetaan maanantaista keskiviikkoon aamu- ja päivävuorossa* neljän tunnin kestoisena sisältäen ruokatauon. Aamuvuoro toteutetaan klo 8.00-12.00 ja päivävuoro klo 11.00-15.00. Asiakas osallistuu palveluun 2-3 päivänä viikossa. Asiakaspaikkoja pajalla on 10 asiakkaalle per vuoro eli yhteensä 20 asiakaspaikkaa. 

Pelipajan toiminta käynnistyy arvion mukaan maanantaina 12.8.2024 mutta sitova päätös pajan käynnistymisestä on vielä tekemättä joten aloitus voi siirtyä syyskuulle 2024.

* vaihtoehtoinen toteutusaika on maanantaista keskiviikkoon päivä- ja iltavuorossa (klo 14.30-18.30).

Tiedustelut: työvalmentaja esports-pelipaja Leevi Vaikkola, puh. 044 260 4863, etunimi.sukunimi(at) tampereensyke.fi.

pelipajantila