It-pajalla asiakas voi tutustua erilaisiin it-alan sisältöihin perustaidoista, eri ohjelmistojen käyttöön, ohjelmointiin ja alan opiskeluun (mm. MOOC-ympäristö).

Digiperustaitojen osalla sisällön aiheita ovat mm. tietokoneen peruskäyttö (hiiren ja näppäimistön hallinta, jne), älypuhelimen peruskäyttö, ohjelmistojen peruskäyttö ja tiedostojen hallinta sekä tekstinkäsittelyohjelmien, taulukkolaskentaohjelmien ja esitysohjelmien peruskäyttö. Internetin käytön osalta käydään läpi mm. selaimen käytön opastaminen, verkkosivujen selaaminen ja hakukoneiden käyttö sekä sähköpostin perusteet, viestien lähettäminen ja vastaanottaminen.

Ohjelmoinnin ja digitaalisen luovan työn alueella ohjelmassa on ohjelmoinnin perusteet ja edistyneempi ohjelmointi esimerkiksi Moocin kurssien avulla (Java, Python, jne), digitaalisen median luominen (kuvankäsittely tai videon editointi), peliohjelmointi Godot, omien sovellusten ohjelmointi, osasuunnittelu (FreeCad, TinkerCad) sekä 3D-mallinnus ja 3D-tulostus mm. Blender –ohjelmistoilla.

Verkkoturvallisuuteen liittyen käydään läpi perustiedot tietoturvasta ja turvallisesta verkkokäyttäytymisestä sekä vinkit henkilökohtaisten tietojen suojaamiseen verkossa.

Työnhakuvalmiuksia parannetaan laatimalla työpaikkahakemuspohja ja CV tietokoneella. Lisäksi tutustutaan erilaisiin työnhakusivustoihin ja parannetaan työnhakuun liittyviä taitoja.

Ongelmanratkaisuun ja itseohjautuvuuteen tarjotaan tietoa käytännön ongelmien ratkaisemisesta tietotekniikan avulla sekä itsenäisen oppimisen ja taitojen kehittämisestä online-resurssien avulla. Lisäksi saadaan tietoa digiasiointiin ja tiedonhakuun.

It-pajalla toteutetaan 2-4 henkilön pienryhmissä myös erilaisia projekteja, jotka voivat liittyä esimerkiksi tietokoneen ylläpitoon, ohjelmointiin tai digitaaliseen sisällöntuotantoon. Esimerkkeinä ovat työkalunvaihtaja Arduino, kosteusmittari Raspberry pico, liikeohjaus Linux CNC ja graafisen käyttöliittymän ohjelmointi QT.

Valmennuksessa on työelämälähtöinen valmennusote ja se huomioi valmentautujan yksilölliset tavoitteet. Työvalmentajat ovat asiantuntevia ja it-alalle kouluttautuneita työvalmentajia. Valmennusjakson aikana työvalmentaja ja yksilövalmentaja auttavat valmentautujaa selkeyttämään koulutus- ja työllistymistavoitteitaan ja kannustavat eteenpäin vievään arjenhallintaan. Valmennusjakson aikana käydään arviointi- ja palautekeskusteluja. Tavoitteena on asiakkaiden elämänhallinnan ohella asiakkaiden siirtyminen opiskelemaan, tuettuun työelämään (työkokeilut, palkkatuki) tai avoimille työmarkkinoille.
 
Työvalmentaja Jukka Mankinen, 044 732 5001, etunimi.sukunimi(at)tampereensyke.fi
 
Kuva tietokonetyötilasta