Metalli- ja kiinteistöpaja (Ajokinkuja 6, E4-halli) huolehtii metallialan ja kiinteistöhoidon työtehtävien lisäksi erilaisten kuljetusten ja logistiikan toimivuudesta Sykkeen muilla pajoilla. Metallityöt koostuvat lähinnä erilaisista rautarakennetöistä ja hitsauksesta mm. penkkien rungot. Kiinteistöhuollon työtehtävät painottuvat ulkopuolisille asiakkaille tehtäviin töihin. Lisäksi pajan toimintaan kuuluu pienkonekorjauksia. Autohuollon osalla keskitymme perustehtäviin; sisä- ja ulkopesut, erilaiset hitsaukset, asiakkaan tuomien varaosien asennukset. Pajalla kunnostetaan ja kierrätetään myös käytöstä poistuneita polkupyöriä uudelleenkäyttöön. Puutöitä tehdään mm. korjaten puistonpenkkejä ja suorittaen puuosien maalauksia ja asennuksia.

Voit tulla pajalle jos sinua kiinnostaa käsillä tekeminen, joten osaaminen / koulutus ei ole mikään este aloittaa me-ki pajalla.

Pajan koneet, laitteet ja käsityökalut mahdollistavat monipuolisen rautarakennetöiden sekä hitsauksen opettelun ja harjoittelun. Tampereen kaupunki yhteistyökumppanina ja tilaajana takaa pajalle töiden perusrungon, mm. jääkiekkomaalien vuosittaiset huollot sekä erilaisten puistonpenkkien metalliosien valmistus kuuluvat vuosittaiseen ja jatkuvaan tilauskantaan. Pajalla on lisäksi hyvät yhteydet ulkopuolisiin asiakkaisiin, joilta saadaan pajalle monipuolisia työtehtäviä.

Käytössämme on farmariauto ja kaksi minibussia. Pajalla tehdään pienimuotoisia kuljetuksia ja muuttoja pakettiautolla.

Pajalla opitaan hallitsemaan työelämän eri lainalaisuuksia, kuten säännöllisyys työaikojen suhteen, toisten huomioon ottaminen ja työturvallinen työskentely työyhteisössä. Myös sosiaalinen ja yhdessä tekeminen on meillä iso juttu. Työturvallisuus korostuu etenkin koneisiin ja laitteisiin perehdyttämisessä ja niiden oikeaoppisessa käytössä.

Kuntoutuminen ja oppiminen toteutuvat töitä tekemällä, valmennuksessa otetaan huomioon valmentautujan yksilölliset tavoitteet. Työ-, yksilö- ja työhönvalmennus auttavat selkeyttämään koulutus- ja työllistymistavoitteita ja kannustavat liikunnan, kulttuurin ja erilaisten sosiaalisten tapahtumien kautta arjen hallintaan.

Työvalmentaja Seppo Hakala, 044 491 8660
Työvalmentaja Vesa Mäkinen, 044 755 0417
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)tampereensyke.fi

Kuva auton huoltamisesta
Kuvassa korjattavia polkupyöriä